Regulamin strony

1. Portal przyjmuje wszystkie wpisy zgodne z regulaminem.

2. Dodający wpisy musi przestrzegać regulaminu, do czego zobowiązuje się poprzez dodanie pierwszego wpisu.

3. Dodanie wpisu możliwe jest tylko wtedy, kiedy dodający ma prawo do reprezentowania serwisu-przedmiotu wpisu.

4. Prawidłowe dodanie wpisu wymaga przedłożenia unikalnego i rzetelnego opisu dla zgłaszanego serwisu.

5. Treść wpisu i zawartość jego przedmiotu nie mogą naruszać prawa obowiązującego w granicach RP.

6. Za wszystkie wpisy pełną odpowiedzialność ponosi osoba dodająca, a administracja zastrzega sobie prawo do naprawiania wpisów niezgodnych z regulaminem, także przez ich usunięcie.

7. Regulamin obowiązuje wszystkie strony świadczonej usługi. Zmiany do niego uznaje się za obowiązujące z momentem ich opublikowania.